Privacy

 • Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen zullen niet verstrekt worden aan derden, behalve wanneer de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Daar waar uw persoonsgegevens verkregen of verwerkt worden, staat vermeld voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u uw naam en adres opstuurt in het kader van een vraag die u heeft, deze gegevens niet worden gebruikt voor welk ander doel dan ook.
 • Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.
 • Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker.
 • Indien we een cookie plaatsen bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkel ander doelstelling gebruikt.
 • Stella P. wenst de privacy richtlijnen strikt te hanteren.

 

Privacy statement

 • Personal details obtained by forms or any other way, will not be distributed to third parties except when the user has given his explicit consent.
 • If your personal details would we obtained or processed, the aim of their use will be stated.
 • Your personal details are only used for the purposes for which you gave them to us. If you would send us your name or address because you have a question, then these details will only be used for this purpose only and not for any other purpose.
 • For all processing of personal details applies that only these details you gave to us will be used.
 • If information profiles are used, then these are only used to tune the website better to the needs of the user.
 • If we place a cookie when you visit the webpage, we will only use this to improve the functionality This cookie will not be used for any other objective.
 • Stella P. wishes to respect privacy guidelines very strictly.