2023 award Bestuur van het Jaar

KMO-bedrijven met een sterk bestuur kunnen excelleren in duurzame groei en ondernemerschap. Met die boodschap wil een nieuw initiatief onder de noemer ‘Bestuur van het Jaar’ toonaangevende raden van bestuur in het voetlicht plaatsen. De nieuwe award is een initiatief van De Bestuurder in samenwerking met Stella P., GUBERNA, Moore Belgium en Bank Delen. Herman Daems zal als juryvoorzitter waken over het selectieproces van de award.

KMO-bedrijven hebben de laatste jaren al heel wat uitdagingen moeten weerstaan: een wereldwijde pandemie, logistieke uitdagingen door internationale conflicten, energieschaarste, natuurrampen, ESG-parameters, … Sterke raden van bestuur kunnen helpen bij het trotseren van deze uitdagingen. “Raden van bestuur kunnen niet alleen focussen op het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, hun takenpakket is veel uitgebreider geworden,” vertelt juryvoorzitter Daems. “Daar waar heel wat beursgenoteerde bedrijven hun bestuursprocessen gereguleerd zien, hebben KMO-bedrijven ook heel wat belang in een goed bestuur. Het kan hen helpen om duurzame groei te realiseren en hun continuïteit te verzekeren.”

 

Gericht naar niet-beursgenoteerde bedrijven

De nieuwe award is uniek in de Benelux en heeft ook een maatschappelijk belang. “We willen een collegiale award uitreiken aan vennootschapsbestuurders van een niet-beursgenoteerd KMO-bedrijf, die als een complementair en ondernemend team toegevoegde waarde creëren,” vertelt Philip Peeters, initiatiefnemer en uitgever van De Bestuurder. “We hopen dat ze inspirerend werken voor andere KMO-bestuurders en familiale ondernemers en zo een boost geven aan hun goed bestuur. Zo kan deze award ook een bijdrage leveren aan een duurzaam en welvarend economisch weefsel in Vlaanderen en België.”

 

Veel steun vanuit ondernemerswereld

Het initiatief kreeg al gauw de steun van een werkgroep van experts en ervaren ondernemers. Naast Herman Daems hebben ook topbestuurders Jos Deslee en Conny Vandendriessche hun schouders mee onder het project gezet. Het instituut voor bestuurders GUBERNA zette haar expertise en jarenlange ervaring in om het concept en selectieproces mee vorm te geven. “Door goed bestuur te stimuleren in alle organisaties, dus ook kmo’s, proberen wij ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.” zegt Sandra Gobert, Executive Director van GUBERNA.

Ook vanuit het bedrijfsleven komt er steun voor het initiatief. Zo zal adviesbureau Stella P.  bestuurders van KMO’s mobiliseren om deel te nemen aan de award. Mercuri Urval, Moore Belgium en Bank Delen geven financiële en logistieke steun aan de nieuwe award en stellen hun netwerken en expertise ter beschikking. ““Moore focust met zijn dienstverlening als companion de route op kmo’s en middelgrote bedrijven,” vertelt Philippe Craninx van Moore Belgium. “Met deze award willen we goed bestuur in deze bedrijven ondersteunen.” De uitreiking van de eerste editie ‘Bestuur van het Jaar’ vindt plaats op 30 november in het hoofdkantoor van Bank Delen te Antwerpen.

 

Meer informatie of een interview met één van de leden van de werkgroep? Dat kan via:

Philip Peeters
0472 92 83 36
info@debestuurder.be
www.bestuurvanhetjaar.be