2024 Bestuurdersopleiding familiebedrijven – Okt/Nov

Bestuurder zijn in een bedrijf is één iets, maar bestuurder zijn in een familiebedrijf, dat vergt toch iets extra. Met Stella P. gaan we voluit voor het sterker maken van onze bestuursorganen in Vlaanderen. Sterke bestuurders vormen dan ook een basiselement. Hierbij stellen we graag onze opleiding specifiek voor aan bestuurders binnen familiebedrijven.

Tijdens deze opleiding zorgen we er voor dat reeds ervaren bestuurders in familiebedrijven hun rol als familie en/of bestuurder naar een hoger niveau kunnen tillen. Onze succesformule blijft behouden: we brengen bekwame bestuurders samen om expertise en best practices te delen. Kruisbestuiving troef!

We leggen hierbij een sterke nadruk op het informeren van familieleden over wat het betekent om actief betrokken te zijn in het bestuursorgaan. Het begrijpen van de unieke dynamieken en uitdagingen binnen een familiebedrijf zijn essentieel. Door deel te nemen aan deze opleiding, krijgen familieleden de kans om diepgaande kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en inzichten te verwerven die hen helpen om effectiever te functioneren in hun dubbele rol als familielid en bestuurder.

We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin deelnemers open en eerlijk kunnen discussiëren over hun ervaringen en uitdagingen. Dit bevordert niet alleen persoonlijke groei, maar ook de duurzame ontwikkeling van het familiebedrijf als geheel.

Deze opleiding bestaat uit 2 sessies (2 volledige dagen). Gedurende deze opleiding worden diverse gastsprekers met kennis van zaken uitgenodigd om hun expertise te delen. Dit deels vanuit een theoretisch maar vooral vanuit een praktisch oogpunt. Geen puur academische opleiding dus maar concrete voorbeelden/cases uit de praktijk! Dit alles wordt gekaderd door het enthousiaste en waardegedreven Stella P.

Wat staat er op het programma?

  • Er wordt vertrokken vanuit een algemeen kader waarbij diverse wetenschappelijke elementen worden aangereikt die als basis dienen om aan de slag te gaan met de praktijk. Het volledige programma is terug te vinden in de volgende rubriek van dit document.

Deze opleiding bevat een aantal belangrijke inclusiecriteria voor de deelnemers:

  • Het is een absolute vereiste om reeds ervaring te hebben als bestuurder in een raad van advies en/of raad van bestuur binnen een familiebedrijf
  • Deze opleiding wordt aangeboden aan ervaren C-level managers of ondernemers.

Deze opleiding is uitsluitend voor genodigden. Meer informatie via sophie@stellap.be