FAQ

Wanneer is je bedrijf groot genoeg voor een Raad van Bestuur of Raad van Advies met externen?

Er is geen vaste regel voor wanneer een onderneming groot genoeg is om een raad in te stellen. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van de onderneming, de complexiteit van de activiteiten en de behoeften van het bedrijf.

Kan een start-up ook een Raad van Bestuur of Raad van Avies hebben met externen?

Absoluut! Dit kan sterke voordelen bieden voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Welke duurtijd is gemiddeld voor een raad van bestuur of advies

De duurtijd van een mandaat bedraagt standaard 3 jaar waarbij deze maximaal 1 keer verlengd kan worden. Een voorzitter heeft een langere duurtijd. Continuïteit is even belangrijk als rotatie & vernieuwing voor een optimale werking van een raad van bestuur of advies.

Welk type profielen zijn er nodig in de raad van bestuur of advies

Iedere Raad van Bestuur of Raad van Advies is uniek! Het type profielen wordt dus bepaald door de uitdagingen en de groeifase waar een onderneming zich in bevindt. Complementariteit is hierbij een belangrijke waarde.

Wat zijn de voornaamste redenen waarom men begint met een RvA?

De meest voorkomende redenen waarom bedrijven een raad van advies opstarten is omdat men nood heeft aan een actief klankbord dat op maat van hun bedrijf gericht advies en begeleiding kan bieden. De grootste driver voor een raad van advies is groei en de daar bijhorende groeipijnen: “Hoe groeien? Hoe die groei financieren? Welke structuur en organisatie hoor hier bij?”. Maar generatiewissels, ‘aan het bedrijf werken i.p.v. in het bedrijf werken’ zijn ook vaak voorkomende redenen.

Waarom moet je de samenstelling van de raad van advies of bestuur laten begeleiden door selectiebedrijf?

Het externaliseren van een zoektocht heeft diverse voordelen:

 • Expertise en netwerk
 • Objectiviteit en onpartijdigheid
 • Doordachte samenstelling
 • Tijdsbesparing
 • Toegang tot een bredere pool van kandidaten
 • Vertrouwelijkheid

Wil  je graag weten hoe Stella P. dit aanpakt? Neem dan contact op via deze link.

Wat houdt de rol van een voorzitter in?

De voorzitter speelt een cruciale rol bij het bepalen van de agenda, het leiden van vergaderingen en het zorgen voor effectieve communicatie tussen de leden van de raad en het managementteam. De specifieke taken van de voorzitter kunnen variëren, afhankelijk van de omvang van de organisatie en de aard van de bedrijfsactiviteiten.

Wat zijn voordelen van diversiteit binnen een Raad van Bestuur of Raad van Advies?

Een diverse bestuurskamer brengt verschillende voordelen:

 • Verrijkende discussies
 • Betere besluitvorming
 • Verhoogde kansen voor groei
 • Verbeterde bedrijfsreputatie
 • Verbeterde toegang tot talent
 • Verhoogde creativiteit & innovatieve oplossingen

Wil je ook een meer diverse board samenstellen maar weet je niet hoe hier aan te beginnen? Neem dan contact met Stella P. via deze link.

Wat zijn de voornaamste voordelen aan een extern(e) bestuurder(s) binnen een Raad van Bestuur of Raad van Advies?

Er zijn diverse voordelen aan het hebben van externe bestuurders binnen een Raad van Bestuur of Raad van Advies. Dit omvat onder andere:

 • Het geven van onafhankelijk en objectief advies zonder persoonlijke belangenverstrengeling
 • Bijbrengen van waardevolle expertise en ervaring
 • Vanuit een frisse en objectieve blik bedrijfsprocessen bekijken – dit kan leiden tot nieuwe inzichten en kansen
 • Verhoging van accountability
 • Helpen bij de ontwikkeling van een strategische visie en het opstellen van een meerjarenplan
 • Helpen identificeren en beheren van risico’s voor het bedrijf
 • Maken van betere en meer gefundeerde beslissingen

Welke vergoeding verwacht een bestuurder en hoe wordt dit berekend?

De vergoeding is afhankelijk van de grootte van de onderneming, het aantal vergaderingen en de betrokkenheid/het engagement tussen de vergaderingen.

Wat is een Millenial Board en welke voordelen brengt dit met zich mee?

Een Millenial Board is een nieuwe board dat samengesteld is uit jongeren tussen 25 en 35 jaar. Deze millenials geven hun visie en mening op thema’s die met hun doelgroep en de business te maken hebben. Millennial Boards worden samengesteld omdat bedrijven de business willen aftoetsen met de stem van jongeren.

Meer weten over Millenial Boards? Neem dan contact op met onze expert rond dit topic Tessa Dugardin: tessa@stellap.be