‘We willen bedrijven doen nadenken of ze goed bezig zijn’

Tessa Dugardin en Julie Desmet hebben de fakkel overgenomen bij Stella P., dat externe, onafhankelijke bestuurders selecteert voor raden van bestuur en raden van advies van bedrijven. Een van de doelstellingen van het nieuwe duo is meer diversiteit introduceren in boardrooms. En behalve over het genderevenwicht gaat het daarbij ook over meer uiteenlopende expertises, leeftijden en achtergronden.
ALAIN MOUTON, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

Opnieuw geeft de West-Vlaamse onderneemster Conny Vandendriessche een geesteskind uit handen. Goed tien jaar geleden nam de Franse investeringsgroep Naxicap een meerderheidsbelang in het uitzendbedrijf Accent, dat Vandendriessche toen met Philip
Cracco leidde. Accent is ondertussen omgedoopt tot House of HR, een Europese speler op de rekruteringsmarkt. Begin dit jaar gaf Vandendriessche bij Stella P. de fakkel door. Dat advies- en selectiebureau richtte ze in 2014 op. Stella P. plaatst externe, onafhankelijke bestuurders in raden van bestuur en raden van advies, waarbij de focus ligt op meer diversiteit. Het sensibiliseert en begeleidt bedrijven in die zoektocht. Ondertussen plaatste Stella P. al 655 bestuurders, van wie 40 procent vrouwen. Voortaan staan Tessa Dugardin en Julie Desmet aan het roer, die respectievelijk zeven en twee jaar aan de slag zijn bij het bureau. Vandendriessche verdwijnt niet uit beeld. Ze blijft
samen met collega-ondernemer Jos Deslee mentor en bestuurder. “Ik belandde via via bij Stella P.”, vertelt co-CEO Tessa Dugardin. “Ik kwam op gesprek, het klikte meteen met Conny en ik ben de dag erna begonnen. Dat was in 2016. Toen ik de vraag kreeg om Stella P. over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Ik heb gezien hoe bedrijven beter worden met een sterke raad van advies of bestuur.” Julie Desmet had drie jaar ervaring in de rekrutering van financiële profielen toen ze bij Stella P. aan de slag ging. “Ik kende de searchsector wel, maar ik miste diepgang”, zegt ze. “Stella P. is via een ex-collega op mijn pad gekomen. Al is de search bij Stella P. toch anders dan die bij een klassiek headhunter of selectiebedrijf voor hoge profielen.”

In welke zin? JULIE DESMET. “Wij kiezen duidelijk voor een niche: we brengen externe bestuursleden binnen in een raad van bestuur of een raad van advies. Stella P. is ontstaan doordat Conny had gemerkt hoe waardevol externen in zulke raden zijn. Ze heeft zich altijd laten omringen door mensen met kennis en expertise die haar eigen achtergrond aanvulden, omdat ze van mening is dat je geen expert in alles kunt zijn. Met een diverse bestuurskamer zet je in op die blinde vlekken.”

Waarom neemt u de fakkel over? TESSA DUGARDIN. “Conny is een onderneemster pur sang. Ze is met veel verschillende zaken bezig, waardoor het moment gekomen was om een stap terug te zetten bij Stella P. Ze heeft ons steeds van dichtbij betrokken bij de bedrijfsvoering, ze heeft graag dat de medewerkers er voluit voor gaan. Behalve een extra verantwoordelijkheid verandert er voor ons dus weinig. De droom van Conny is ondertussen ook onze droom: bestuurskamers betere beslissingen laten nemen.”

Bent u nu ook eigenaar van Stella P.? DUGARDIN. “Wij beiden bezitten de meerderheid van de aandelen, Jos een minderheid en Conny is uit het kapitaal gestapt. Zowel Jos als Conny zit nog in onze raad van bestuur, ze zijn onze yin en yang. We kunnen het niet wegsteken, we zijn allebei nog jong en moeten nog heel wat stappen zetten in het ondernemerschap. Ondernemen doe je met vallen en opstaan, maar vandaag voelt dit heel goed.”

Waarom twee CEO’s? DESMET. “We zijn twee verschillende persoonlijkheden. Tessa is extravert en heel enthousiast, ze kent de markt heel goed. Ik ben ook enthousiast, maar focus meer op structuren en processen en hoe de dossiers beter kunnen worden afgehandeld. Als Tessa en ik naar elkaar kijken, weten wat we bedoelen. We zijn doorbijters. Met elk dossier is het devies: blijven doorgaan tot we er zijn.”

Hoe sterk is Stella P. de voorbije jaren gegroeid? DUGARDIN. “Bij het begin hebben we de lat gelegd op een jaarlijkse groei van 30 procent met een omzet van 700.000 euro. Gemiddeld plaatsen we zo’n honderd mensen per jaar. Dat aantal zien we elk jaar toenemen. We zijn ook sterk geografisch gegroeid. Conny is gestart rond de kerktoren in West-Vlaanderen. Vandaag zijn we actief in heel Vlaanderen en Brussel. Wij vinden het ook heel belangrijk aanwezig te zijn in een onderneming. Je voelt onmiddellijk welke bedrijfscultuur er heerst. We maken dus wel eens een lange autorit naar Limburg, want dat loont.”

Zijn uw klanten kmo’s of grote bedrijven? DESMET. “Omdat we zo specifiek zijn in onze activiteit, willen we een zo breed mogelijk doelpubliek bedienen. Niet de omvang van het bedrijf, maar de fase waarin het zich bevindt en de cyclus die het wil doorlopen, bepaalt of het wil samenwerken met externe bestuurders. Zowel start-ups als beursgenoteerde bedrijven komen bij ons met heel uiteenlopende vragen. Bovendien zijn 47 procent van onze dossiers familiebedrijven.”

Zijn de raden van bestuur in Vlaanderen professioneler geworden? DUGARDIN. “Ik heb de afgelopen zeven jaar een duidelijke verandering gemerkt. In het begin moesten we vooral bewustmaken. Stella P. organiseerde veel infoavonden waar Conny ging spreken. We moesten uitleggen hoe een sterke raad van bestuur of raad van advies je bedrijf ten goede kan begeleiden. Nu is het ingeburgerd dat sterke externe bestuurders nodig zijn.” DESMET. “De wereld verandert snel. Bedrijven moeten meer schokken incasseren. En van bestuurders wordt verwacht dat ze niet alleen aandacht hebben voor de aandeelhouders, maar ook voor andere stakeholders. Zo spelen ook de ESG normen (milieu, maatschappij en governance, nvdr) een belangrijke rol. Dat is de corporate governance 3.0. Er komt heel wat af op ondernemers. Daarnaast staat een ondernemer er soms alleen voor en heeft hij of zij geen tijd om aan de strategie te werken. Advies en begeleiding op het hoogste niveau zijn dus heel welkom.” DUGARDIN. “We zien ook een verandering in het profiel dat gevraagd wordt. In het begin was er heel vaak de vraag naar een generalistisch type. Nu vragen bedrijven om mensen met een heel specifieke ervaring, zoals expertise in IT of cybersecurity. Als je wilt digitaliseren, is het relevant iemand in je raad te hebben die zo’n proces al doorlopen heeft.”

Gedaan met de 55-plussers als bestuurders in bedrijven? DUGARDIN. “Het belangrijkste is dat we de juiste kennis en expertise aan tafel krijgen, ongeacht de leeftijd. Wij zorgen ervoor dat de uiteindelijke beslissers in een bedrijf bestaan uit een zo divers mogelijke groep mensen. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders en adviseurs die we de afgelopen jaren hebben geplaatst, is 47 voor de vrouwen en 52 voor de mannen. Dat is vrij jong. En de jongste van allemaal is dertig. De verjonging in de raden van bestuur is een feit.” Vindt u voldoende kandidaten? DESMET. “We beschikken over een groot netwerk. Volgend jaar vieren we de tiende verjaardag van Stella P. Daardoor hebben we al heel wat naamsbekendheid en een brede pool aan kandidaten. Daarnaast gaan we ook breder door nieuwe mensen aan te spreken. We gaan heel ver in de zoektocht om de juiste kennis en expertise bij elkaar te brengen.” DUGARDIN. “Het is niet zo dat je iemand van zijn of haar baan weghaalt. Wij zorgen ervoor dat mensen ervaring en kennis delen. Ze zijn daar enthousiast over, want dat bestuurderswerk kun je combineren met operationele activiteiten.” In België moet ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur in overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven een vrouw zijn.

Maar wat met niet-beursgenoteerde bedrijven? DUGARDIN. “Het is een automatisme bij ons. We zoeken mannen én vrouwen én mensen met verschillende achtergronden en culturen. Stella P. plaatst 60 procent mannen en 40 procent vrouwen. Studies tonen aan dat diversiteit in boards op lange termijn tot betere en meer onderbouwde beslissingen leidt. Ook Harvard Business Review kwam onlangs nog eens tot die conclusie. We willen ooit kunnen aantonen dat de bedrijven waarvoor wij bestuurders hebben geselecteerd een betere cultuur hebben en beter presteren dan andere bedrijven in de sector.”

Zijn bedrijven voldoende bezig met de ESG-normen? DUGARDIN. “Grote bedrijven worden daar ondertussen op gequoteerd. Dat zet wel wat in beweging. Voor kleine ondernemingen is het moeilijker die vertaalslag te maken. Daarom willen we hen tools aanreiken, onder meer door samen te werken met Chapter Zero, of met andere voortrekkers, zoals Herman Daems, de voorzitter van het European Corporate Governance Insitute.”

Wie is de ideale vrouw in een raad van bestuur? DUGARDIN. “Waarom vrouw? Eerst en vooral is het cruciaal dat je over een bepaalde expertise en competentie beschikt, waardoor je voor een toegevoegde waarde kunt zorgen. Je moet strategisch inzicht hebben en dat kunnen koppelen aan operationele skills. Je moet kunnen luisteren en ervoor zorgen dat je bedrijven en mensen met je advies sterker en slimmer maakt. Maar ook opletten dat ze niet afhankelijk van je worden.”

Beseffen de kandidaten dat die rol is geëvolueerd? Dat een lid van de raad van bestuur de vergaderingen bijvoorbeeld grondig moet voorbereiden? DESMET. “Ja, we merken wel dat er een goede bewustwording is van wat zo’n rol inhoudt. Wij bieden daar ook opleidingen voor aan. Dat zijn sessies waar we mensen met en zonder ervaring samenbrengen. De lesgevers reiken tools aan en spreken vooral vanuit hun eigen ervaring. Het handboek Wanneer ben ik een goede bestuurder? bestaat niet. Er is ook geen examen voor. We proberen essentiële en praktische inzichten bij te brengen. Zo geeft Philippe Mulliez van het advocatenkantoor Eubelius uitleg over de bestuurdersaansprakelijkheid.”

Doen grote headhunters niet deels hetzelfde? Ze focussen deels ook meer op advies en zoeken externe bestuurders. DESMET. “Wat wij doen, is toch een metier op zich. Je moet met heel wat zaken rekening houden. Elk bedrijf is anders en vraagt een specifieke benadering. Zo bepaalt de aandeelhoudersstructuur al een groot stuk van de beslissingsbevoegdheid. Het is dus cruciaal dat eerst heel uitgebreid in kaart te brengen. Daarnaast reiken we op een eenvoudige manier argumenten aan waarom iemand een geschikte kandidaat is voor een bepaald mandaat. Aansluitend nemen we ook een assessment af.” DUGARDIN. “Standaard in onze dienstverlening is dat Stella P. na één jaar de raad van bestuur evalueert. Daarin onderscheiden wij ons. We bevragen alle leden en analyseren dat als een objectieve partij. Indien nodig sturen we bij. De kennis die we door de jaren vergaard hebben, willen we dan ook graag delen met ondernemingen. Het doet ons veel plezier bedrijven te zien groeien en dat ze echt aan de slag gaan met de actiepunten van hun raad van bestuur of raad van advies. Het is voor ons dus meer dan énkel rekrutering. We willen bedrijven doen nadenken of ze goed bezig zijn.”

In hoeveel verschillende raden van bestuur mag een onafhankelijke bestuurder maximaal zetelen? DUGARDIN. “Daar bestaan geen wettelijke bepalingen op. Het belangrijkste is dat, wanneer een persoon ingaat op een mandaat, hij of zij daar voldoende tijd voor kan vrijmaken. Dat is dus zeer persoonsgebonden.”

Artikel door Trends.